Geschiedenis

Een van de mooiste monumenten in het dorp is de Dorpskerk. Het is de voormalige Hervormde kerk uit 1636. In 1632 besloten Haarlemse buitenplaatsbezitters tot het bouwen van een kerk in het dorp Bloemendaal. Ook de Bloemendalers zelf wensten een eigen 'predikhuis'. In 1635 werd met de bouw begonnen en een jaar later, op Eerste Paasdag, kon de kerk worden ingewijd.

Uit de begintijd dateren nog het merendeel van de gebrandschilderde ramen, gedenkstenen, banken, preekstoel en doophek. Generaties lang heeft de kerkelijke gemeente met zorg gewaakt over dit monument van grote cultuurhistorische waarde. Het is een van de vroege protestantse kerken in Kennemerland. Verschillende restauraties en aanpassingen hebben het in- en exterieur niet aangetast, maar als levend monument voor de toekomst behouden.