Palmpasen 2023

Hosanna! Wat was het gezellig afgelopen zondag. Met trompetmuziek tijdens de dienst en vrolijk versierde palmpasenstokken. In optocht gingen we na de dienst in een grote stoet achter trompettist Franc Josquin aan.