Zomer

Zomer

Het is fijn dat er elke zondag weer diensten kunnen worden gehouden met vijftig kerkgangers, we weer kunnen zingen en elkaar ontmoeten na afloop van de dienst in de kerktuin. Helaas weet niet iedereen zich uitgenodigd om een dienst bij te wonen. Dat is jammer. Zeker in deze periode, waarin een deel van onze gemeente op vakantie is of gaat, is de kans groot dat er voldoende plaatsen in de kerk beschikbaar zijn. Vrees dat u de plaats inneemt van iemand die u graag voorrang geeft is dus niet meer nodig. Weet u uitgenodigd en welkom. Nodig blijft wel dat u zich aanmeldt.

In deze zomerperiode gaat een aantal activiteiten gewoon door. Zo is er elke donderdagochtend in het Kerkelijk Centrum koffiedrinken met de dominee. Inloop vanaf 10:30 uur en bij mooi weer drinken we de koffie in de kerktuin.

Ook is er een nieuw beleidsplan in voorbereiding waaraan elk gemeentelid zijn of haar bijdrage kan leveren. Daarmee zal in augustus een begin worden gemaakt en in september a.s. worden afgerond. Verder gaat de beroepingscommissie door met haar werk. Hopelijk kunnen we dit najaar dan in onze gemeente een nieuwe start maken, met een nieuw beleidsplan en nieuwe predikant(en).

Een mooie zomertijd toegewenst!

Jaap van de Meent