Vanaf juni mogen we voorzichtig weer naar de kerk. Mondjesmaat en op afstand. Niet zingen (nu ja het slotlied) en geen koffiedrinken. Maar de meeste gemeenteleden bekijken of beluisteren de kerkdiensten nog altijd thuis. Wat doet dat met ons?