Bedankt voor uw donatie aan de Dorpskerk van Bloemendaal. Uw bijdrage is voor ons van cruciaal belang om te kunnen blijven bestaan.

Voor de zondagse kerkdiensten, voor bijzondere diensten, maar ook voor onze inspirerende en leuke activiteiten. Zoals Areopagus, discussieavonden, kinderactiviteiten, ouderenbijeenkomsten, gespreksgroepen en het jaarlijkse kerstevent op Kerstavond. Maar ook voor onze medewerkers en niet te vergeten het mooie oude gebouw.

Bovenal helpt uw bijdrage ons om van betekenis te zijn en blijven voor de leden van onze gemeente en het dorp. Bedankt daarvoor!