Bijdragen

Het kerkelijk werk kost veel geld. En al dat geld moet bijeengebracht worden door vrijwillige bijdragen. De kerk krijgt immers geen subsidie van de overheid.

Er is geld nodig voor het onderhoud van onze kerkgebouwen. Er is geld nodig voor de salarissen van hen die in dienst van de gemeente zijn: predikanten en kerkmusici, medewerkers van het kerkelijk bureau en kosters. Er is geld nodig voor al die veelsoortige activiteiten waar gemeenteleden elkaar treffen: kerkdiensten en lezingen, jeugdwerk en ouderenkringen, gespreksgroepen en catechisatie, en nog zoveel meer. Er is geld nodig om het pastoraat door te laten gaan en de onderlinge band te verstevigen.

En dan zijn er ook de bijzondere werkvelden van onze gemeente. De diaconie zorgt voor hulpverlening in de eigen streek en ondersteunt ook projecten wereldwijd. Het werk van Radio Bloemendaal bereikt velen met de uitzendingen als ‘radiokerk’.

Voor al dat geld doen wij een beroep op u! Wilt u bijdragen aan ons werk?

Wanneer u de projecten van de diaconie wilt steunen, maakt u dan een bedrag over op:
NL75 ABNA 0576 1736 81, t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Bloemendaal en Overveen.

Wanneer u een bijdrage wilt leveren aan het algemene werk van onze gemeente, maakt u dan een bedrag over op:
NL92 INGB 0000 1869 32, t.n.v. Prot. Gem. Bloemendaal en Overveen, kerkrentmeesters.

Uw kerkelijke bijdrage maakt u over op:
NL81 FVLB 0699 8792 64, t.n.v. Prot. Gem. Bloemendaal en Overveen, kerkelijke bijdragen

Uw bijdragen voor het maandblad Maandbericht maakt u over op:
NL26 INGB 0009 4788 77, t.n.v. Prot. Gem. Bloemendaal en Overveen, Maandbericht

Wanneer u wilt bijdragen aan het werk van Radio Bloemendaal, maakt u dan een bedrag over op:
NL07 INGB 0000 1673 16, t.n.v. Prot. Gemeente Bloemendaal en Overveen, afd. Radio.

Bedankt!