Dorpskerk Bloemendaal is dé ontmoetingsplek in Bloemendaal. Van het dorp voor het dorp.
Buiten de zondagse kerkdiensten organiseren wij volop inspirerende en leuke activiteiten. Zoals Areopagus, discussieavonden, kinderactiviteiten en het jaarlijkse kerstevent op Kerstavond. Voor iedereen toegankelijk, of je nu kerkelijk bent of helemaal niet. Gelukkig zetten velen zich belangeloos in om al dit werk mogelijk te maken. Desalniettemin kosten al die activiteiten en evenementen, enkele medewerkers en niet te vergeten het mooie oude gebouw, veel geld.

En dan zijn er ook de bijzondere werkvelden van onze gemeente. De diaconie zorgt voor hulpverlening in de eigen streek en ondersteunt ook projecten wereldwijd. Het werk van Radio Bloemendaal bereikt velen met de uitzendingen als ‘radiokerk’.

Helpt u ons Bloemendaal te blijven inspireren?
Wanneer u de projecten van de diaconie wilt steunen, maakt u dan een bedrag over op:
NL75 ABNA 0576 1736 81, t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Bloemendaal en Overveen.

Wanneer u een bijdrage wilt leveren aan het algemene werk van onze gemeente, maakt u dan een bedrag over op:
NL92 INGB 0000 1869 32, t.n.v. Prot. Gem. Bloemendaal en Overveen, kerkrentmeesters.

Uw kerkelijke bijdrage maakt u over op:
NL81 FVLB 0699 8792 64, t.n.v. Prot. Gem. Bloemendaal en Overveen, kerkelijke bijdragen

Uw bijdragen voor het maandblad Maandbericht maakt u over op:
NL31 FVLB 0226612023, t.n.v. Prot. Gem. Bloemendaal en Overveen, Maandbericht

Wanneer u wilt bijdragen aan het werk van Radio Bloemendaal, maakt u dan een bedrag over op:
NL07 INGB 0000 1673 16, t.n.v. Prot. Gemeente Bloemendaal en Overveen, afd. Radio.

ANBI RSIN/Fiscaal nummer: 820473364 Protestantse gemeente Bloemendaal en Overveen

Lees meer over ons (financieel) beleid. Of bekijk de Begroting.

Wat wij dan allemaal doen? Bekijk hieronder de foto’s!