Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dit houdt in dat hieraan gegeven giften en bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen en de diaconie van de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen zijn aangemerkt als ANBI-instelling. Ga naar ANBI Kerk Ga naar ANBI Diaconie Of lees meer over bijdragen aan de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen