Zomeractiviteit thema Thuis met high tea

GANZENBORD-ALS-SYMBOOL-VOOR-DE-LEVENSREIS-VAN-DE-MENS  Vorig jaar was het thema op reis. We maakten een reis door de kerkgeschiedenis met een quiz en we hadden landkaarten met een reis door het Bijbelse landschap. Dit jaar is het thema thuis. Denk aan thuiskomen, thuisblijven, thuis voelen, huis, verhuizing, kerkelijk huis, huis van God (zie de overdenking). We mijmeren over onze thuis-ervaringen en we spelen een quiz. Deze keer in de vorm van een ganzenbord. Wist u dat dat vanouds een wijsheidsspel is, dat gaat over de levensweg, de levensreis van de mens? De inhoudelijke thema’s zijn kort en luchtig, het gaat vooral om de ont-moeting (niets moet). Iedereen is welkom! dinsdag 7 augustus van 15.00 tot 16.30 uur met een high-tea U kunt zich opgeven bij het kerkelijk bureau; geeft u dan ook aan of u prijst stelt op vervoer? Juup van Werkhoven-Romeijn PS. U kunt ook op woensdag 11 juli van 12.00-14.00. Lees meer