Kerkreisje naar Luther-tentoonstelling

Hij is dé man van 2017: Maarten Luther. In het Catharijneconvent in Utrecht is een tentoonstelling te zien . We gaan ook naar de voorstelling ‘De Hervormers’. Een voorstelling vanwege 500 jaar Reformatie en het pas verschenen boek ’De Nederlandse Paus Adrianus van Utrecht 1459-1523’ van Twan Geurts. Het theaterstuk bestaat uit drie kleine voorstellingen, die een beeld geven van drie grote hervormers uit de 16e eeuw: Luther, Erasmus en paus Adrianus. De voorstelling is onderdeel van de tentoonstelling, u hoeft hiervoor niet extra te betalen of te reserveren. De voorstelling begint om 13:00 uur. Om 14:00 uur is er bovendien de mogelijkheid om een lezing bij te wonen van Twan Geurts in het auditorium van de het museum. De titel van de lezing is ’Adrianus, Erasmus, Luther, drie hervormers tegenover elkaar’. Mis het niet en reis met ons mee naar Maarten Luther! Informatie: Wanneer: woensdag 15 november 2017 Vertrek: 9:15 uur station Bloemendaal Opgeven: juupvanwerkhoven@kerkpleinbloemendaal.nl Kosten van deze dag: reiskosten, toegang tot het museum, koffie, lunch en rondleiding. Zie ook www.catharijneconvent.nl  Over Luther en de Reformatie: Dit jaar vieren we het 500-jarig jubileum van Maarten Luthers legendarische protestactie. Hij zou 95 stellingen op een kerkdeur hebben gespijkerd om daar uiteindelijk onverhoopt de Reformatie mee in gang te zetten. Luthers grootste verdienste was de democratisering van de christelijke genade en vrijheid. De kerk had voorheen te veel monopolie op ons zielenheil, maar na de Reformatie kon we zelf bijbellezen, hoefden we geen aflaat meer te kopen voor zondenvergeving en was het gewone kerklid mondiger in het geloof.