Kerkpleinkring

Thema van de bijeenkomst is ‘afscheid’. Het is een thema dat rondzingt, niet zozeer omdat de predikanten afscheid nemen, want dat hoort er nu eenmaal bij, maar omdat afscheid nemen bij het ouder worden hoort. En door Corona lijken we ook (tijdelijk?) afscheid te nemen van de vertrouwde manier van gemeente-zijn. Wat doet dat met ons? We voeden ons weer met verhalen uit de Bijbel, poëzie en kunst.

Kerkpleinkring

Informatie: 
vrijdag 2 oktober 2020
10.30-12.00 uur
Locatie: consistorie van de Dorpskerk
Contactpersoon is Jenny Duijzer, ☏ 023 525 76 25.

Lees meer over de Ouderenkringen