Kerkdienst zondag 15 oktober 2017

Om 10.00 uur

Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort

Over de dienst: 
Hoe kan ineens in een situatie van donkere eenzaamheid het licht naar binnen vallen? In het verhaal van de naakte, kaalgeslagen Job begint ineens een liedje te zingen. Een liedje dat in schril contrast staat met zijn klacht, zijn vloek en zijn wanhoop. En toch begint er een liedje van hoop in hem te zingen. Zomaar. Op de bodem van zijn ziel lag dat liedje blijkbaar te wachten om op het donkerste moment van zich te laten horen.

I know that my Redeemer liveth… Waar kennen we dat van? Het is de beroemde aria uit Händels Messiah. Een stralende aria, zomaar weggerukt midden uit de rauwe klachten en bittere verwijten van een lijdende Job.

Zomaar een liedje van hoop. Een straaltje Paaslicht valt naar binnen. En alles staat meteen in een ander perspectief. Daarover gaat het zondag. We gaan die liedjes van hoop oefenen. In reflectie en gezang. Voor een betere weerstand in kwetsbare tijden.

Informatie:
Organist: Kees Huges
M.m.v. De Cantorij o.l.v. Philien Schouten
Tienerkapel
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten: KIA-project Zuid Soedan/diaconie
Voor de liturgie klikt u op het boekicoon hieronder