Inloopavond Maranatha op 8 april

Op 27 maart vond de gemeenteavond plaats waarbij de gemeente werd geïnformeerd over de voorgenomen plannen voor de vernieuwbouw van Maranatha.

Het plan is gericht op een groen en maatschappelijk verantwoord multifunctioneel gebouw met meerdere bestemmingen en met vele gebruiksmogelijkheden. Voor de lange termijn. Een huis voor onze gemeente. Een huis voor iedereen. De opkomst was groot, wel 90 geïnteresseerden. Het plan voor een nieuw Maranatha, een ‘huis voor onze gemeente’, waar tal van activiteiten onderdak zullen vinden, werd erg positief ontvangen. Er bleven echter nog vragen over, met name over de procedure. Daarom heeft de Kerkenraad besloten om op 8 april 2019 om 20.30 uur in het Kerkelijk Centrum een inloopavond te organiseren als vervolg op de gemeenteavond.

Iedereen is uiteraard van harte welkom.