Gouden kring

Op woensdag 27 september 2023 start de Gouden Kring: een gesprekskring voor ouderen waarvoor ik u van harte uitnodig om deel te nemen.

We komen een keer in de maand samen voor ontmoeting en om ons te verdiepen in zaken die raken aan ons gelovig mens-zijn. De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaking en inventarisatie. Graag hoor ik dan wat uw mogelijke wensen en behoeften zijn. Waar zou u zich in willen verdiepen? Wat inspireert u? Wilt u daar eens uw gedachten over laten gaan? Natuurlijk zal ik ook een aantal mogelijke onderwerpen aan u voorleggen.

Ik zie uit naar de eerste bijeenkomst!

Data: 27 september, 18 oktober, 15 november, 13 december 2023 en 28 februari, 20 maart, 24
april, 22 mei en 19 juni 2024

Tijd: 14.00-15.30
Plaats: consistorie
Begeleiding en contact: Tjitske de Vries
tjitske@whp5.nl