Bijeenkomst Zin in Ouderdom

Zin in Ouderdom komt bijeen op donderdag 8 oktober om 14:30 uur in het Kerkelijk Centrum. De kring was altijd open voor iedereen, maar in deze Coronatijden is aanmelden noodzakelijk. We kunnen u helaas niet ophalen en thuisbrengen. Het thema van deze bijeenkomst is “afscheid”.

Het is een thema dat rondzingt, niet zozeer omdat de predikanten afscheid nemen, want dat hoort er nu eenmaal bij, maar omdat afscheid nemen bij het ouder worden hoort. En door Corona lijken we ook (tijdelijk?) afscheid te nemen van de vertrouwde manier van gemeente-zijn. Wat doet dat met ons?

Informatie: 
Door Juup van Werkhoven
Donderdag 8 oktober 2020
Start 14.30 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum
De bijeenkomsten zijn er voor iedereen die geïnteresseerd is. Ook als u maar een enkele keer komt bent u van harte welkom. Opgave vooraf is noodzakelijk! 

Meer informatie: juupvanwerkhoven@kerkpleinbloemendaal.nl

Lees meer over Ouderenactiviteiten