Bijeenkomst Zin in Ouderdom?

We worden steeds ouder. Na de eerste levensfase (jeugd) en de tweede levensfase (volwassen, werk, gezin) volgt nog een derde en vierde fase. In de derde fase, na de pensionering, zijn we meestal nog bijzonder actief. We doen vrijwilligerswerk, passen op de kleinkinderen, gaan op reis en zijn soms ook nog mantelzorger voor oude ouders.

'Met een knipoog naar de vraag wat maakt dat wij er zín in hebben om oud te worden'

Maar er komt een tijd dat je toch (langzamerhand of heel abrupt) stil wordt gezet. Je belandt in die vierde levensfase, je wordt afhankelijker en je wereld krimpt. De vraag is nu: kun je je daarop voorbereiden? Hoe doe je dat oud worden? Wat maakt nu dat je ouderdom niet alleen als lastig ervaart maar ook als zinvol?

In het seizoen 2019-2020 richten we ons op de vraag ‘Wat geloven we (nog)?’. Dat doen we aan de hand van de geloofsbelijdenis van de Remonstrantse broederschap uit 2006.

Informatie: 
Door Juup van Werkhoven
Dinsdag 26 november 2019
Start 14.30 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum
De bijeenkomsten zijn er voor iedereen die wil aanschuiven, opgave vooraf is niet nodig. Ook als u maar een enkele keer komt bent u van harte welkom.
Vervoer kan geregeld worden
Meer informatie: juupvanwerkhoven@kerkpleinbloemendaal.nl

Lees meer over Ouderenactiviteiten