ABC van de christelijke traditie

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de bijbel en kernthema’s van het christelijk geloof. In het eerste deel staat de Bijbel centraal: hoe zit die in elkaar en wat is de ontstaansgeschiedenis? In het tweede deel volgen we thema’s uit de klassieke geloofsbelijdenis. Daarin komen vragen aan de orde als: hoe kun je tegen God aankijken, wat is de relatie tussen God en het kwaad, wie was of is Jezus, wat is bidden en wat betekent opstanding?

Alles wat je altijd al wilde weten, maar nooit durfde te vragen over... God, Jezus en de Heilige Geest.

Datum:                        woensdag 25 januari 2023

Tijd:                             20.15 tot 22.00 uur (inloop met koffie vanaf 20.00 uur)

Plaats:                         Kerkelijk Centrum

Contactpersoon:        ds. Jessa van der Vaart via dominee@kerkpleinbloemendaal.nl

 

Meer informatie over deze cursus vindt u hier. Aanmelden voor de cursus voor dit jaar is niet meer mogelijk.