Agenda

Gespreksavond: op verhaal komen

Op verhaal komen

Lees meer

Datum:
 woensdag 25 april 2018
Tijd: 20.30 uur
Locatie
: bij Ad van Nieuwpoort, Mauricialaan 22 in Overveen

Bible Basics

Basiscatechese nieuwe stijl
Woensdagavond van 19.15-20.00 uur
Locatie: Villa Maranatha
Voor kinderen uit groep 7 en 8

Kerkdienst zondag 29 april 2018

Om 10.00 uur

Voorganger: Ds. Mirjam Elbers

Organist: Dirk Out
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten: Voedselbank/kerk

Kerkdienst zondag 6 mei 2018

Om 10.00 uur

Voorganger: mw. ds. Ineke Clement

Organist: Agnes van Bekkum
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten: UAF/diaconie

Meelezen met de predikant

We lezen mee met het verhaal van zondag 13 mei 2018. Voorganger is Ad van Nieuwpoort.
Lees hier meer over ‘Meelezen met de predikant’.