Kerkdienst zondag 30 oktober 2016

img_1311Om 10.00 uur Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort Over de dienst: Hoe doorbreek je een wet van Meden en Perzen? Daarover gaat het zondag. Die wet staat voor het onontkoombare en het onherroepelijke in het leven en in de wereld. Die wet dicteert ons dat we de bestaande orde maar moeten nemen zoals die is. We kunnen er immers toch niets aan veranderen. Het is het lot. In het verhaal van Daniël kan niemand meer een kant op. Heel de wereld moet buigen voor het lot. En als je het niet doet dan ben je er geweest. Maar Daniël heeft zijn vensters openstaan in de richting van Jeruzalem. Hij weigert te buigen voor het lot want hij leeft met het naïeve visioen van die stad van vrede waarin mensen worden zoals ze bedoeld zijn en niemand buiten de boot. Maar voor dat visioen is geen plaats. Daniël wordt in de beroemde leeuwenkuil gegooid. Een kuil als een graf met een steen erop. Verzegeld en wel. Maar het onmogelijke gebeurt. Zelfs de leeuwen krijgen dat visioen niet klein. En Daniël wordt levend uit het graf getild. Het visioen blijkt sterker dan de wet van Meden en Perzen. Voor wie wat boven de bestaande orde wil uitdromen... Overige informatie:  Organist: Agnes van Bekkum M.m.v.: Barbers & Bishops Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool Crèche voor kinderen van 0-4 jaar Collecten: KIA-Hervormingsdag/kerk Voor de liturgie klikt u op het boekicoon hieronder.