Kerkdienst zondag 26 maart 2017

Om 10.00 uur Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort Organist: Agnes van Bekkum M.m.v.: Kleinkoor o.l.v. Frans Mantel Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool Crèche voor kinderen van 0-4 jaar Collecten: KIA-40dagentijdcollecte, binnenlandsdiaconaat/kerk Voor de dienst: inzameling van artikelen voor de Voedselbank
Over de dienst:
Soms moet je in je leven dingen doen die je eigenlijk niet durft. Echte beslissende daden die tot verandering leiden vragen om lef en vertrouwen.
Maar ook om geduld. Een zeldzaam verschijnsel deze dagen. Levinas schreef al: 'de moderne wereld is de grootheid van het geduld vergeten. Het vermogen om te wachten en te lijden...'
Zondag lezen we verder in het verhaal over het Paasmeisje Ester. Ze speelt hoog spel. Haar durf is ongekend. Zij leert ons dat we voor de beslissende dingen zowel durf als geduld nodig hebben.
Het gaat om een zaak van leven of dood. We houden ons hart vast.
Voor wie zoekt naar nieuwe inspirerende perspectieven. Voor de liturgie klikt u op het boekicoon hieronder.