Kerkdienst zondag 22 januari 2017

ad3Om 10.00 uur Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort Over de dienst:

We lezen het verhaal over de inauguratie van een mensenmens. Iemand die zijn geloofwaardigheid laat zien door zelf kopje onder te gaan. Die zich niet laat inpalmen door de leugen. Zichzelf niet op de borst slaat. Niet gelooft in 'eigen volk eerst' en weigert een spierballengod te zijn.

Op zijn hoofd zien we de duif van Noach. Een geliefde wordt hij genoemd. Een mens zoals een mens bedoeld is. Medemens en redder uit chaotiserende machten. In hem maakt de hemel zich bekend op aarde. Teken van overwinnende liefde. In dat verhaal dompelen we zondag Floris, Matthijs, Julie en Michael. Op hoop van zegen. Tegengif tegen verdwazing. Met verstild fluitspel. Praktische informatie: Doopdienst Organist: Agnes van Bekkum Blokfluit: Jasperina Verheij Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool Crèche voor kinderen van 0-4 jaar Collecten: Ashraya India/diaconie Voor de dienst: inzameling van artikelen voor de Voedselbank Voor de liturgie klikt u op het boekicoon hieronder