De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Actueel

De komende donderdagen wordt er van 10:30 tot 11:30 uur een koffie-ontmoeting in het Kerkelijk Centrum georganiseerd . We kunnen niet rondlopen, de coronaregels blijven gelden, maar we kunnen elkaar in elk geval zien en

Zin in Ouderdom komt bijeen op maandag 23 november om 14:30 uur in het Kerkelijk Centrum. De kring was altijd open voor iedereen, maar in deze Coronatijden is aanmelden noodzakelijk. We kunnen u helaas niet ophalen en thuisbrengen. Het thema van deze bijeenkomst is

Op zondag 4 oktober oefenden we met de belcirkel. Meeluisteren en meekijken met de dienst is goed mogelijk. Een kopje koffie en een praatje helaas

Per 1 augustus is ds. Jaap van de Meent in onze gemeente werkzaam als tijdelijk predikant. Hij is aangesteld voor 50%, in principe voor een jaar. Jaap heeft een ruime ervaring als tijdelijk