De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Actueel

“In een cel van 2 bij 5 meter, soms met 2 personen, dikke muren, weinig daglicht van buiten, hangt geen “Sierlijke Kroon”. Van het warme thuisgevoel is hier geen sprake. Verveling, eenzaamheid en stress wisselen elkaar af. Immers, nog zo lang opgesloten en alle vrijheid ontnomen (...)

Er zijn weer steeds meer ouders met jonge kinderen in onze kerk. Daar zijn we heel blij mee en we zien ze graag zo vaak mogelijk. Daarvoor zijn we hard op zoek naar crècheleiding die op zondagochtend van 9.45-11.15 willen oppassen op de kindjes van 0-4 jaar. Dus vind je het leuk om op te passen en (...)