De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Actueel

Ds. Juup van Werkhoven-Romeijn neemt luisteraars mee op reis. Met teksten én muziek én beelden. Deze zomer kunnen we maar beperkt op reis. De kerkreisjes gaan niet door, de Rooseveltweek is afgezegd. De afgelopen jaren organiseerden we in de zomermaanden zomeractiviteiten en ook die gaan nu niet (...)

In het kader van het afscheid van Ad van Nieuwpoort vond op zondag 28 juni 2020 als verrassing voor Ad van Nieuwpoort ‘Ad’s Areopagus’ plaats waarbij hij zélf de hoofdgast was! Klik op de video

Jongstleden woensdag 8 april heeft onze predikant Ad van Nieuwpoort het beroep dat op hem werd uitgebracht door de Haagse Duinzichtkerk na rijp beraad aanvaard. Wel is met de Duinzichtkerk overeengekomen dat hij zolang deze crisis duurt, als herder op zijn post zal blijven hier in Bloemendaal (...)