De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Actueel

Op zondag 24 september hebben we in een feestelijke dienst Tjitske de Vries-Meijer bevestigd en verwelkomd als parttime-predikant voor de Dorpskerk. Het was bijzonder om mee te maken omdat predikanten maar 1 keer in hun leven bevestigd worden in het ambt. Collega-predikanten worden dan (...)

Het was even spannend, zouden ze wel komen? En ja, in groten getale! Veel leden van de gemeente rond de Dorpskerk hadden gehoor gegeven aan de oproep om vrienden mee te nemen naar de vriendendienst op zondag 17 september. En ook vertegenwoordigers van organisaties en instellingen uit het dorp (...)

Helaas is de bezorging van het Programmaboekje 2023-2024 van onze Dorpskerk niet goed gegaan. Hierdoor zijn er veel gemeenteleden die hem niet hebben ontvangen. Heeft u hem niet ontvangen? Klik op lees meer om te zien wat u kunt