Welkom bij de Dorpskerk van Bloemendaal

De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Actueel

 Pasen vormt het hoogtepunt van alle feesten die we vieren in de kerk. Voorafgaand aan Pasen is de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning, die, voor velen bekend, start na Carnaval. Het thema is 'Wegtrekken uit de benauwdheid'. We lezen Exodus deze periode. Na de Veertigdagentijd volgen (...)

Zondag 18 februari - zondag 1 april: De periode voorafgaand aan Pasen is de veertigdagentijd. In de veertigdagentijd gaat de jeugd aan de slag met het 'Exodus-project'. Elke zondag in de kinderkring tijdens de dienst worden aan de hand van de Exodus-verhalen allerlei landen door de kinderen (...)

Het is de grootste wervingsactie van Nederland: zaterdag 20 januari gaan meer dan 2000 kerken van start met hun lokale Actie Kerkbalans, waarbij ze hun leden vragen om een bijdrage voor de kerk. Ook voor ons zijn deze bijdragen onmisbaar om onze kerk en activiteiten in stand te houden. Om de (...)

Wat vierden we een mooie Kerstavond in ons dorp. Met een Engelenkoor, samen zingen en kerstnacht in de kerk. Maar ook de volgende ochtend met maar liefst twee diensten was het een groots kerstfeest. "Kerst gaat over de mogelijkheid van een nieuw begin. Ook voor ons." Lees hier de (...)

Warchild is een actie in november 2017 gestart waarbij ze een veilige plek willen bieden voor kinderen die uit Syrië naar Libanon zijn gevlucht. In Libanon leven ruim 700.000 gevluchte Syrische kinderen. Deze kinderen moesten alles achterlaten. Ze zijn doodsbang. Warchild creëert een Safe (...)