De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Actueel

Donderdag 7 december kunt u na het gebruikelijke koffiedrinken en een lichte lunch een aantal bekende, dierbare of nostalgische Advents- en Kerstliederen zingen onder leiding van Agnes van Bekkum. We gaan dit jaar zingen rondom de piano in het Kerkelijk Centrum (KC). Een verzoek voor een speciaal (...)

Over een paar weken wordt ons magazine ZOUT weer bij u bezorgd. Mocht u nu in het dorp Bloemendaal of Overveen wonen én een Nee/Ja- of Nee/Nee-sticker hebben, geef dit dan zo snel mogelijk door aan het kerkelijk bureau. Anders bezorgen onze vrienden van Business Post de ZOUT namelijk niet bij u en (...)

21 Oktober was de inzameling voor Sam’s kledingactie. We ontvingen op deze natte zaterdagochtend een mooie hoeveelheid zakken met een totaalgewicht geschat op 450 kilo, hartelijk dank. De opbrengst is bestemd voor het werk van Cordaid in de Democratische Republiek Congo gericht op verbetering van (...)