De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Actueel

Houdt u van zingen? Kom dan naar de zangmiddag op dinsdag 19 maart. We zingen geliefde, oude vertrouwde en mooie nieuwe liederen uit verschillende bundels: de Hervormde bundel van 1938, Johannes de Heer, Liedboek voor de kerken van 1973, het nieuwe liedboek van

Na carnaval begint de 40-dagen-tijd. Dat zijn de weken die we aftellen naar het feest van Pasen toe. In de kerk zien we dit als een tijd van bezinning. Zoals in  het Bijbelverhaal het volk 40 jaren in de woestijn zwierf om zichzelf opnieuw te vinden, zo kun jij deze tijd ook gebruiken (...)