De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Actueel

Op zaterdag 1 september is de Jaarmarkt Bloemendaal. Wij doen mee aan dit vrolijke dorpsfeest met van alles en nog wat in onze kerktuin. De opbrengst van de jaarmarkt is dit keer bestemd voor De Ark Internationaal en in het bijzonder voor de vervanging van het Arkhuis Choluteca in Honduras. Dit (...)

In de overstapdienst van 27 mei vierden we  ‘de Bar/Bat-Mitswa’ van 3 tieners uit de gemeente. Het is wat de synagoge viert als kinderen 13 jaar worden. Het markeert een belangrijk moment: de overstap naar de middelbare school, een moment in je leven om opnieuw te (...)