Op weg naar Pasen
in Bloemendaal
In gesprek met
de samenleving
Hoe vertel ik het
mijn kinderen?
Open voor
iedereen
Dorpskerk Bloemendaal
Al sinds 1636 een begrip

Welkom bij de Dorpskerk van Bloemendaal

De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Actueel

Pasen vormt het hoogtepunt van alle feesten die we vieren in de kerk. Voorafgaand aan Pasen is de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning, die, voor velen bekend, start na Carnaval. Daarna volgen Palmpasen, de Stille Week en Pasen. Programma:   Veertigdagentijd We vieren (...)

Het afgelopen jaar is er veel gepubliceerd, gesproken en nagedacht in de samenleving over het vrijwillig levenseinde, over de vraag wanneer een mensenleven voltooid mag zijn. Sinds 2002 is er de mogelijkheid tot euthanasie bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Er bestaat overigens geen recht op (...)